Kiedy dziecko powinno iśc do komunii?

Wiek młodego dzieciństwa to czas radości oraz zbieranie nauk związanych z życiem w społeczeństwie jak również tworzenie szacunku wobec norm społecznych. Po nim nadchodzi okres, w jakim dziecko powinien zaczynać przejmować konsekwencji za własne czyny. Okres przejścia z wczesnego dzieciństwa w okres dojrzewania oraz stopniowego ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny wyznacza komunia. Kiedy dziecko zyska wiedzę na temat dobra i zła oraz nauczy się respektować najważniejsze zasady praw moralnych, ma możliwość dostąpienia wyróżnienia, jakim jest pierwsza komunia. W życiu religijnym jest to bardzo istotny moment, nadający przywileje oraz obowiązki odnośnie wspólnoty kościoła. Sama uroczystość obrazuje wkroczenie w nowy rozdział życia. Dodatki komunijne będąc częścią ubioru wykonanego na tą okazję, symbolizują czystość oraz niewinność jak też mają na celu skłonienie młodego człowieka do zachowania tego stanu. Tak jak chrzest jest powitaniem małego człowieka do wspólnoty, tak komunia ma na celu nadanie pierwszych praw i powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina aby wspierać rodziców, w czasie komunii ma ona zapewnić o swoim wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii powinien samemu zrealizować wiele zadań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i akcentujące samodzielność szaty.

Reklamy