Tag Archives: liturgia w kościele

Czas przemyśleń

Założeniem, jaki ma cechować się Rok wiary, ustanowiony przez wspólnotę kościoła, ma stanowić stworzenie atmosfery do prawdziwego i nowego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na potrzeby nowej nauki. Powinien także wyrazić wspólnotowe przyrzeczenie do lepszego zrozumienia i prawd kluczowych zasad wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm powinien stanowić również podstawowym narzędziem umacniania w wierze, głównie dla ludzi, którzy troszczą się o wychowanie wiernych.

Do zasadniczych czynności liturgicznych są zaliczane: ofiarowanie darów, modły, odnowy oraz ablucje, a także pozostałe metody oddawania czci bogom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu upamiętniać na temat życia, poświęcenia oraz zmartwychwstanie Chrystusa, jak również wzmacniać wspólnotę wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana przez kompletne grono wiernych, jednak najważniejsze zadania są zazwyczaj dostępne dla ludzi w tym celu wybranych.

Przed wielkimi świętami religijnymi kapłani zapraszają na katechezy poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) nadchodzącego święta. Każde święto łączy się z ważną tajemnicą wiary, połączenie pomiędzy wiarą, życiem wiernych oraz liturgią. Silne przeżycie liturgii jest oparte na jedności sposobu życia z głoszoną wiarą.

Reklamy